CLASA Mammalia

ORDINUL Carnivora 

FAMILIA Ursidae

GENUL Ursus 

SPECIA Ursus Arctos

DENUMIREA POPULARĂ Urs Brun 

Cod Specie: 1354*


STATUT DE PROTECȚIE

    NIVEL PAN EUROPEAN: specie strict protejată

-Convenția de la Berna: Anexa II/Rezoluția 6 

-CITES: Anexa II

    NIVEL UE: specie strict protejată, *specie prioritară 

-Directiva Habitate(Directiva Consiliului 92/43/EEC): Anexa II și Anexa IV

-Regulamentul CE nr.338/97: Anexa A 

    Nivel Național: specie strict protejată, *specie prioritară la nivelul Uniunii Europene 

-O.U.G. 57/2007: Anexa 3 și Anexa 4A 


  STARE DE CONSERVARE: 

    Raportul național în baza art. 17 din Directiva Habitate(2007-2012): 

-bioregiunea alpină: FV(favorabil), Tendința: Stabilă

-bioregiunea continentală: FV(favorabil), Tendința: Stabilă 

    Lista Roșie IUCN(v.3.1., 2018): Europa: LC(Preocupare redusă). Tendința populației: Stabilă 

                                                   EU 28: NT (Aproape amenințată) 

    Cartea Roșie a Vertebratelor din România (2005): Vu (Vulnerailă)