OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este menținerea pe termen lung a stării de conservare favorabile a populației de urs brun din România


    OBIECTIVELE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

1.Determinarea mărimii populației și stabilirea numărului de indivizi la nivel național, regional, județean și local realizate prin studii genetice 

    Activitatea 1.Monitorizarea și estimarea genetică a populației de urs brun


2.Reducerea conflictelor om-urs prin achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție a animalelor domestice, culturilor agricole și bunurilor materiale 

    Activitatea 2.Achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție a animalelor domestice, a culturilor agricole și a bunurilor materiale 


3.Înființarea unui complex pentru creșterea, îngrijirea, rabilitarea și protecția speciei urs brun 

    Activitatea 3.Înființarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția speciei ursului brun 


4.Îmbunătățirea managementului conservativ și instituțional al speciei urs brun în vederea menținerii efectivului optim și creșterii capacității de soluționare a confilctelor om-urs 

    Activitatea 4.Determinarea zonelor de management al populației de urs brun la nivel național în vederea asigurării efectivului optim al populației de urs brun.

    Activitatea 5.Îmbunătățirea capacității instituționale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 


5.Creșterea gradului de educare, informare, comunicare și conștientizare cu privire la ecologia și managementul speciei urs brun. 

    Activitatea 6.Organizarea unei campanii de informare și conștientizarea publicului larg cu privire la conservarea populației de urs brun.