"Planul național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România" (PNA), aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 625/2018, are în vedere situația specifică țării noastre, asigurând o prioritizare a acțiunilor și coordonarea factorilor implicați în conservarea și gestionarea populației de urs. 

    OBIECTIVELE PNA:

1.Asigurarea arealului de distribuție și a mărimii populației pentru menținerea stării de conservare favorabile a speciei urs brun;

2.Menținerea conectivității populației de urs brun în regiunea Carpatică; 

3.Prevenirea, controlul pagubelor și rezolvarea conflictelor om-urs;

4.Educare, informare și comunicare cu privire la specia urs brun și managementul acesteia; 

5.Îmbunătășirea cadrului legal și instituțional cu privire la managementul speciei. 

Implementarea măsurilor de conservare stabilite prin PNA reprezintă o prioritate pentru autoritățile responsabile privind protecția și managementul acestei specii la nivel național.