TITLU: Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de Urs Brun din România COD SMIS 136899

Proiect cofinanțat din fondul Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR) prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020) 


BENEFICIAR: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 


PARTENERI: Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"


DURATA: 55 luni 


DATA FINALIZĂRII PROIECTULUI: 31.12.2023


VALOARE TOTALĂ PROIECT: 53.598.950,86 LEI


VALOARE TOTALĂ ELIGIBILĂ: 48.207.367,34 LEI 


VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN FEDR: 40.976.262,30 LEI 


FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT: 6.414.808,18 LEI 


LOCALIZARE PROIECT: