Blog Image

Premieră științifică. Estimarea populației de urs brun din România se va realiza prin colectarea probelor genetice, metoda care nu a mai fost aplicată pe o populație de urși atât de mare.

  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, derulează proiectul „Implementarea Planului Național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020). Obiectivul general al proiectului, la nivel național, este menținerea pe termen lung a stării favorabile de conservare a populației de urs brun și a habitatului său. 

 Implementarea acestui proiect asigură punerea în aplicare a unor măsuri prioritare stabilite prin „Planul național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, document care conține acțiuni relevante în context național, elaborate în conformitate cu acțiunile cheie de management pentru specia urs brun identificate la nivel european.

Ce se va realiza concret în proiect?

Prin acest proiect se va realiza monitorizarea intensivă și se va estima populația de urs brun din România, prin metode genetice. Colectarea probelor genetice la nivel național se va realiza prin implicarea  a peste 400 de specialiști în domeniul cinegetic. Probele colectate din teren vor fi transmise către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, unde vor fi analizate în laborator și interpretate. În Europa, această metodă nu a mai fost aplicată, până în prezent, pe o populație de urși atât de mare (peste 6.000 de exemplare), răspândită pe o suprafață de aproximativ 70.000 de km2

Totodată, se vor achiziționa și instala sisteme de protecție a animalelor domestice, a culturilor agricole și a bunurilor materiale, pentru reducerea conflictelor om-urs și se va înființa un complex pentru creșterea, îngrijirea, reabilitarea și protecția exemplarelor de urs brun.

De asemenea, se dorește îmbunătățirea capacității de rezolvare a conflictelor om-urs și de monitorizare a speciei, în cadrul instituțiilor implicate. Studiul privind zonarea managementului speciei urs brun în România și reglementarea prin act normativ vor fundamenta stabilirea unor obiective diferite de conservare la nivelul ariei de distribuție a speciei.

Pentru a asigura informarea și conștientizarea publicului larg din România asupra rolului și importanței conservării pe termen lung a speciei, asupra obiectivelor de conservare și a acțiunilor adoptate de țara noastră, în contextul obligațiilor asumate prin aderarea la Uniunea Europeană și la nivel internațional, în cadrul proiectului se derulează campania de informare și conștientizare, sub titlul URSUL- coexistență și gestionare durabilă”. 


Informații pe această temă se găsesc atât pe pagina de Facebook „Ursul-coexistență și gestionare durabilă” https://www.facebook.com/ursulbrunsinoi  cât și pe site-ul proiectului https://ursulbrunsinoi.ro/ 

„Contribuie și tu la menținerea populației de urs brun din România într-o stare de conservare favorabilă. Informează-te corect!”.