Blog Image

IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACŢIUNE PENTRU CONSERVAREA POPULAŢIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA

Ne bucurăm să vă aducem vești importante despre proiectul "Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România".

Proiectul este derulat de un parteneriat de instituţii publice cu experienţă în conservarea şi managementul ursului:

1.         Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (Beneficiar);

2.         Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea”;

3.         Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT;

4.         Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Structura acestui parteneriat asigură implementarea proiectului și atingerea obiectivelor stabilite, cu personal calificat și cu experienţă specifică în domeniu. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de protecție și conservare a populației de urs brun din România. Proiectul urmărește 5 obiective specifice, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Planul național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România.  

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, sunt în derulare următoarele activități:

 • Activitatea 1. Monitorizarea și estimarea genetică a populației de urs brun.
 • Activitatea 2 Achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție a animalelor domestice, a culturilor agricole și a bunurilor materiale.
 • Activitatea 3. Înființarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun.
 • Activitatea 4. Determinarea zonelor de management al populației de urs brun la nivel național în vederea asigurării efectivului optim al populației de urs brun.
 • Activitatea 5. Îmbunătățirea capacității instituționale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
 • Activitatea 6. Organizarea unei campanii de informare și conștientizarea publicului larg cu privire la conservarea populaţiei de urs brun.
 • Activitatea 7. Activități de informare și publicitate ale proiectului.
 • Activitatea 8. Managementul proiectului asigurat prin Unitatea de Implementare a Proiectului.
 • Activitatea 9. Auditul financiar al proiectului.

 

Eforturile tuturor instituțiilor au condus la progrese importante, iar rezultatele obținute până în prezent sunt încurajatoare:

 

Activitatea 1: Monitorizarea și estimarea genetică a populației de urs brun

 

Ø  Ce ne propunem?

·         Să dezvoltăm o metodologie și instrucțiuni pentru prelevarea probelor genetice.

·         Să instruim personalul cu privire la colectarea probelor genetice.

·         Să colectăm probe genetice din aria de distribuție a speciei la nivel național.

·         Să elaborăm un plan de monitorizare genetică pe termen lung a populației de urs brun din România.

·         Să elaborăm un studiu privind analiza probelor genetice, stabilirea numărului minim de indivizi la nivel național, a diversității genetice și a structurii populaționale.

 

Ø  Ce s-a realizat până acum?

·         Am dezvoltat o metodologie și un set de instrucțiuni pentru prelevarea probelor genetice.

·         Am realizat tutorialul video de prezentare a metodologiei și instrucțiunilor de prelevare a probelor genetice pe care am pus-o la dispoziția personalului proiectului.

·         Am lansat aplicația GenUrs, disponibilă pentru 2 dispozitive Android și iPhone, care permite colectarea datelor din teren și access la setul de instrucțiuni și metodologii de lucru.

·         Am instruit 457 de persoane despre prelevarea probelor genetice.

·         Am distribuit un număr de 24.000 de kituri și 2000 de plicuri de recoltare către personalul din teren care va colecta probele fecale și păr;

·         Am colectat până în prezent  14.000 din 24.000 de probe genetice din zonele de distribuție a speciei la nivel național, reprezentând cca 58.33 % din numărul de probe necesare și suficiente pentru atingerea obiectivelor studiului științific.

·         Am achiziționat echipamente de laborator și am optimizat protocoalele de lucru în laboratorul de genetică animală.

·         Am optimizat protocoalele de lucru în laboratorul de genetică animală al INCDS „Marin Dracea”.

 

Ø  Ce urmează?

·         Să continuăm colectarea de probe și analiza genetică a acestora.

·         Să actualizăm baza de date cu informațiile genetice obținute și să realizăm estimări ale populației de urs brun.

·         Să elaborăm planul de monitorizare genetică pe termen lung a populației de urs brun din România;

·         Continuarea  consultărilor cu experții internaționali privind rezultatele studiului genetic privind populația de urs brun.

 

Activitatea 2: Achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție

 

Ø  Ce ne propunem?

·         Să achiziționăm și să instalăm garduri electrice în zonele cu prezență constantă a ursului brun.

·         Să evaluăm eficiența gardurilor electrice prin intermediul sistemelor de monitorizare foto/video.

 

Ø  Ce s-a realizat până acum?

·         Am achiziționat și instalat 1.140 de garduri electrice în fondurile cinegetice cu prezență constantă a ursului brun, ceea ce reprezintă realizarea acestei etape în proporție de 100%.

 

Ø  Ce urmează?

·         Să monitorizăm eficiența gardurilor electrice și să identificăm eventuale îmbunătățiri sau ajustări necesare.

·         Să raportăm rezultatele obținute și să propunem măsuri suplimentare pentru prevenirea conflictelor om-urs.

 

Activitatea 4: Determinarea zonelor de management al populației de urs brun la nivel național

 

Ø  Ce ne propunem?

Ø  Să asigurăm și să menținem starea de conservare favorabilă a speciei prin crearea unui management populațional diferențiat.

Ø  Să delimităm nuclee de reproducere, coridoare ecologice, zone de recolonizare naturală, zone de liniște și zone de hrănire, ținând cont de principiile conservării habitatului favorabil speciei, securității publice, dezvoltării locale/regionale, prevenirii și reducerii pagubelor, precum și controlului mărimii populației.

 

Ø  Ce s-a realizat până acum?

 • Am centralizat rezultatele studiilor și datele referitoare la mărimea populației de urs brun, calitatea habitatelor, managementul cinegetic, ariile naturale protejate și coridoarele ecologice.
 • Am actualizat baza de date cu informații despre limitele ariilor naturale protejate și zonările parcurilor naționale și naturale.
 • Am adăugat în baza de date fondurile cinegetice la nivel național, în care specia de urs brun este prezentă.
 • Am completat baza de date cu zonele favorabile pentru perioada de somn de iarnă, pagubele produse de urs la nivel național și informații despre urșii relocați din zonele potențiale de conflict om-urs.
 • Am înregistrat măsurile de management identificate în planurile de management ale principalelor situri Natura 2000 în care specia de urs brun este prezentă.
 • Am adăugat în baza de date zonele intravilane, rezidențiale și turistice din județele Brașov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Harghita, Alba și Bihor, în care ursul intră în contact cu factorul antropic.

 

Ø  Ce urmează?

 • Continuăm completarea bazei de date referitoare la conflictele directe om-urs la nivel național.
 • Colectăm în continuare date despre prezența speciei urs brun în teren pentru actualizarea și validarea efectivelor optime ale populației de urs brun în România.
 • Efectuăm deplasări în teren la nivelul județelor pentru întâlniri cu gestionarii fondurilor cinegetice în scopul culegerii datelor.
 • Continuăm completarea bazei de date cu informații necesare pentru zonarea managementului.
 • Finalizăm zonarea printr-un studiu științific, care va include o analiză ecologică și o analiză socio-economică, pentru stabilirea obiectivelor și măsurilor de management la nivel național.
 • Vom propune un proiect de ordin de ministru privind zonarea managementului specie de urs brun în România.

 

 

Vă asigurăm că vă ținem la curent cu progresul proiectului și acțiunile viitoare. Contribuția și sprijinul dumneavoastră sunt de neprețuit în efortul tuturor privind implementarea măsurilor de conservare a populației de urs brun din România și asigurarea coexistenței.

Urmăriți paginile de socializare ale proiectului pentru a rămâne la curent cu activitățile desfășurate: