Blog Image

Primele acțiuni concrete de implementare la nivel național a măsurilor stabilite prin Planul național de acțiune pentru conservarea speciei de urs brun din România

În cadrul proiectului ”Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea speciei de urs brun din România” – COD SMIS 136899, liderul și partenerii implicați au demarat activitățile ce vizează implementarea unor măsuri din cadrul acțiunilor prioritare adoptate de țara noastră pentru conservarea populației de urs brun, ce vor contribui la îmbunătățirea nivelului de cunoaștere privind populația acestei specii și la diminuarea conflictelor om-urs la nivel național. Astfel, până în prezent, în cadrul proiectului s-au realizat progrese importante în implementarea activității 1- Monitorizarea și estimarea genetică a populației de urs brun, și respectiv activității 2 Achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție a animalelor domestice, a culturilor agricole și a bunurilor materiale pentru cetățenii aflați în zone cu risc crescut.

Monitorizarea și estimarea genetică a populației de urs brun

Activitatea se derulează la scară națională, în cadrul studiului genetic fiind colectate date atât la nivelul fondurilor cinegetice, cât și al ariilor naturale protejate din aria de distribuție a speciei. Principalele rezultate ale activității constau în stabilirea numărului minim de indivizi la nivel național, a diversității genetice și a structurii populaționale și respectiv elaborarea unui plan de monitorizare genetică pe termen lung a populației de urs brun.

Numărul estimat de probe genetice colectate pe întreaga perioadă a derulării proiectului este între 18.000 și 26.000. Estimarea genetică a populației de urs brun din România presupune un efort considerabil în teren, în etapa de colectare a numărului mare de probe genetice, precum și în laborator, fiind efectuate minim 4 testări independente pentru fiecare probă genetică. 

Colectarea probelor non-invazive din teren (de la nivelul excrementelor și probe de păr de urs) se realizează, prin implicarea a peste 400 de specialiști, pe baza metodologiei și a instrucțiunilor de prelevare a probelor genetice elaborate în cadrul proiectului.

La momentul actual, au fost finalizate sesiunile de instruire și au fost distribuite kiturile de colectare a probelor genetice, fiind demarată campania de colectare.

Analiza probelor genetice se realizează în laboratorul de genetică animală din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” (INCDS Marin Drăcea), dotat cu echipamente de ultimă generație, cu capacitate ridicată de analiză. Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului, facilitează prelucrarea unui număr mare de probe în regim automatizat și obținerea rezultatelor în timp real. De asemenea, echipamentele conectează linia de analiză, asigură fluxul de lucru prin intermediul codului de bare conectat direct la aplicație și stochează integral datele în sistemul online.

 

Aplicația GenUrs

Procesul integral de recoltare și analiză a probelor genetice este urmărit prin aplicația GenUrs, o aplicație creată pentru a organiza, eficientiza și monitoriza munca din teren a specialiștilor. Această aplicație ca instrument al proiectului, compatibilă cu sistemele de operare Androis și IOS, conține setul integral de instrucțiuni pentru colectarea probelor biologice, pentru a facilita procesul de recoltare. Aplicația este un instrument de lucru esențial al personalului implicat în proiect deoarece prin modul său de funcționare nu permite introducerea de date eronate și nici modificarea datelor din teren, astfel asigurându-se un grad de acuratețe foarte ridicat și credibilitate a datelor primare pe care se va fundamenta studiul.

În cadrul colectării din teren, probele sunt înregistrate în timp real, împreună cu locația GPS a acestora, urmărind traseul parcurs din momentul prelevării probelor până în momentul recepției din laborator. De asemenea, aplicația monitorizează numărul probelor înregistrate și evoluția procesului de recoltare din teren, asigurând buna gestionare și corelarea activităților de recoltare de probe din toate regiunile țării unde acestea se desfășoară.


Achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție a animalelor domestice, a culturilor agricole și a bunurilor materiale pentru cetățenii aflați în zone cu risc crescut

O altă activitate esențială a proiectului în desfășurare în momentul actual, ce urmărește reducerea conflictelor și a pagubelor la animalele domestice, culturile agricole și bunurile materiale provocate de specia urs brun, este achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție, din garduri electrice, pentru protejarea gospodarilor.

Până în momentul actual s-au distribuit un număr de 441 de garduri, aflate în custodia RNP și a gestionarilor de fonduri cinegetice, urmând să fie instalate în locurile unde au fost raportate prezențe constante și intense ale speciei de urs brun. 


Sesiuni de instruire pentru personalul implicat în proiect

Până în momentul actual, șase echipe de specialiști din cadrul INCDS Marin Drăcea, au susținut sesiuni de instruire în cadrul proiectului pentru echipele care vor instala și monitoriza gardurile, dar și specialiștilor care recoltează probe genetice în teren. 


Implementarea măsurilor de conservare stabilite prin Planul național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România (PNA) reprezintă o prioritate pentru autoritățile responsabile privind protecția și managementul acestei specii la nivel național.

Dacă vrei să rămâi la curent cu ultimele noutăți, stadiul implementării proiectului sau să afli informații generale despre specia de urs brun din România, poți accesa pagina de Facebook „Ursul-coexistență și gestionare durabilă” https://www.facebook.com/ursulbrunsinoi, site-ul proiectului https://ursulbrunsinoi.ro/ sau pagina de Youtube https://www.youtube.com/channel/UCfN-HZSR4df89jxtWg3O9gg .

„Contribuie și tu la menținerea populației de urs brun din România într-o stare de conservare favorabilă. Informează-te corect!”