URSUL BRUN

Ursul brun este încadrat în Regnul Animalia, Clasa Mamifere, Specia Ursus arctos, fiind o specie omnivoră care își satisface până la 85% din dietă cu fructe și specii de plante .

Acest animal de talie mare reprezintă o specie-simbol pentru conservarea biodiversității în Europa, astfel că, datorită importanței pe care o au marile carnivore în menținerea echilibrului biologic, s-a elaborat o legislație care să ofere o mai bună protecție și conservare a acestora. Astfel, ursul brun, alături de lup și râs, este o specie strict protejată la nivel european.

Europa modernă este caracterizată în general de o densitate foarte ridicată a populației umane și de un peisaj fragmentat. Această explozie demografică a populației a condus la exercitarea de presiuni majore asupra mediului, inclusiv la reducerea suprafețelor de pădure, respectiv fragmentarea habitatelor naturale utilizate de ursul brun.

Ultima estimare a populației de urs a fost realizată în anul 2016 și a relatat un nr. de 6.300 de indivizi, distribuiți pe o suprafață de 71.840 km2, reprezentând 31,2% din totalul suprafeței României.

În prezent, se impune evaluarea mărimii populației de urs brun la nivel național pentru asigurarea fundamentării științifice în procesul decizional privind managementul speciei de urs brun din România.

Proiectul ”Implementarea planului de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, cod SMIS 136899, prin rezultatele vizate, va contribui la creșterea nivelului de cunoaștere privind populația de urs brun la nivel național prin studii genetice

Aplicatie mobila

Ce ne propunem

Estimarea numărului minim de exemplare de urs brun din România prin analize genetice

Instalare si monitorizare a unui număr de peste 1000 de garduri electrice în vederea prevenirii și reducerii pagubelor

Informarea și creșterea gradului de conștientizare la nivel national

Beneficiar

Ministerul mediului, apelor si padurilor

Parteneri proiect

Regia Publică Locală A Pădurilor Kronstadt
Institutului Național De Cercetare - Dezvoltare În Silvicultură ”Marin Drăcea”
Regia Națională a Pădurilor- Romsilva
Pentru informații detailate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro